3. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 19.03.2019 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 27.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Rače - Fram (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Oplotnica (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in občino Slovenske Konjice (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in Občino Poljčane (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Krajevni ljudski odbor Spodnja Polskava (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo