Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

06.03.2018
Splošno
06.03.2018
06.03.2018
22.03.2018 do 00.00
Namere in odločbe
Kontaktni podatki
Mira Zorič
02 843 28 36