Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Javna razgrnitev - dopolnjen osnutek OPPN za širitev industrijske cone Impol

17.04.2019
Splošno
17.04.2019
24.05.2019 do 13.00
Javna naznanila in razgrnitve
Janja Mlaker
028432821