Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnine

27.06.2019
Splošno
27.06.2019
18.07.2019 do 00.00
Namere in odločbe
Sandra Justinek
0028432814