;
Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija

Domov Vloge in prijave Vloge - obrazci

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Activa American Express Diners club NLB Klik Hal mBills
Standardne e-vloge (obrazci)
Vloga za pridobitev informacije javnega značaja
Taksa: Brezplačno
Oddelek za splošne in pravne zadeve
Izdaja potrdila, da ne obstaja predkupna pravica na nepremičnini / ah
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za najem nepremičnine
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za prodajo oz. odkup nepremičnine
Taksa: 4,50 EUR
Izdaja potrdila, da ne obstaja predkupna pravica na nepremičnini - po odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov
Taksa: 4,50 EUR
Pridobitev pravice služnosti na javni cesti - elektro
Taksa: 40,70 EUR
Pridobitev pravice služnosti na javni cesti - kanalizacija
Taksa: 40,70 EUR
Pridobitev pravice služnosti na javni cesti - vodovod
Taksa: 40,70 EUR
Pridobitev pravice služnosti na javni cesti - meteorne vode
Taksa: 40,70 EUR
Pridobitev pravice služnosti na javni cesti - telefon
Taksa: 40,70 EUR
Oddelek za okolje in prostor
Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega znaka
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za ureditev cestnega priključka na javno cesto
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev projektnih pogojev
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja na projekt
Taksa: Brezplačno
Vloga za postavitev turistične signalizacije
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za pridobitev dovoljenja - dela na javni cesti (VAROVALNI PAS)
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev dovoljenja za gradnjo in rekonstrukacijo gradbenih objektov v varovalnem pasu javne ceste
Taksa: Brezplačno
Vloga za zaporo ceste zaradi izvajanja del na njej
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za zaporo ceste - zaradi prireditve na njej
Taksa: 40,50 EUR
OPN - iz kmetijskega v stavbno zemljišče
Taksa: Brezplačno
OPN - iz stavbnega v kmetijsko zemljišče
Taksa: Brezplačno
Oddelek za družbene dejavnosti
Vloga za prekop posmrtnih ostankov
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Slovenska Bistrica
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila vrtca zaradi daljše odsotnosti otroka
Taksa: Brezplačno
Oddelek za gospodarstvo
Poročilo o plačani turistični taksi
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za uporabo zvočnih naprav
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije
Taksa: 18,10 EUR
Enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Varstvo osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov
Taksa: Brezplačno