Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole