20. redna seja Občinskega sveta

Oddelek za splošne in pravne zadeve
Seja je potekala dne 20.02.2018 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 12/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.02.2018
Začetek veljavnosti: 27.02.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič (Uradni list Republike Slovenije št. 14/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)