Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Simon Unuk
 • podpredsednica, Patricija Breznikar
 • član, Drago Capl
 • članica, mag. Lea Ornik
 • član, dr. Peter Cvahte
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, Simon UNUK
 • podpredsednik, Branko REPNIK
 • član, Drago CAPL
 • članica, Patricija BREZNIKAR
 • članica, Tanja VINTAR
 • član, dr. Andrej GODEC
 • članica, Severina UŠEN

Mandatno obdobje 2018 do 2022

30.09.2020 ob 18.00
29.06.2020 ob 18.00
27.05.2020 ob 18.00
20.04.2020 ob 08.00
12.02.2020 ob 18.00
17.01.2020 ob 08.00