Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Odbor za okolje in urejanje prostora

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Dušan Leskovar
  • podpredsednik Ludvik Repolusk
  • član Darko Sagadin
  • član Srečko Juhart
  • član Milan Škerget
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Dušan LESKOVAR
  • podpredsednik Darko SAGADIN
  • član Ludvik REPOLUSK
  • član Srečko JUHART
  • članica Metka CVETKO

Mandatno obdobje 2018 do 2022

18.10.2019 ob 13.00
04.07.2019 ob 13.00