Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predstavnik občinskega sveta, predsednik SPV, Dušan Leskovar
  • predstavnik občinskega sveta, Ludvik Repolusk
  • predstavnik upravljavcev cest in javnih površin, Modest Motaln
  • predstavnik upravljavcev cest in javnih površin, Primož Babšek
  • predstavnica vzgojno-izobraževalnih organizacij, Sonja Arbeiter
  • predstavnica vzgojno-izobraževalnih organizacij, Tatjana Pufič
  • predstavnik policijske postaje, Miroslav Knez
  • predstavnik Avto moto društva, Beno Reis
  • predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov, Jože Koren
  • predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa, Jernej Hren