Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2012 do 2016)
 • predstavnik občinskega sveta, predsednik SPV, Dušan Leskovar
 • predstavnik občinskega sveta, Ludvik Repolusk
 • predstavnik upravljavcev cest in javnih površin, Modest Motaln
 • predstavnik upravljavcev cest in javnih površin, Primož Babšek
 • predstavnica vzgojno-izobraževalnih organizacij, Sonja Arbeiter
 • predstavnica vzgojno-izobraževalnih organizacij, Tatjana Pufič
 • predstavnik policijske postaje, Miroslav Knez
 • predstavnik Avto moto društva, Beno Reis
 • predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov, Jože Koren
Člani (mandat 2016 do 2020)
 • predstavnik občinskega sveta, predsednik SPV, Dušan Leskovar
 • predstavnik občinskega sveta, Igor Kruder
 • predstavnik upravljalcev cest in javnih površin, Modest Motaln
 • predstavnik upravljalcev cest in javnih površin, Primož Babšek
 • predstavnik PP Sl. Bistrica, Venčeslav Markuš
 • predstavnik ZŠAM, Vinko Kropec
 • predstavnik AMD, Benjamin Reis
 • predstavnica vzgojno izobraževalnih organizacij, Sonja Arbeiter
 • predstavnica vzgojno izobraževalnih organizacij, Tatjana Pufič
 • predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa, Jernej Hren, dr.med.
 • predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa, Jernej Hren
Člani (mandat 2020 - 2024)
 • predstavnik občinskega sveta, predsednik SPV, Dušan Leskovar
 • predstavnik občinskega sveta, Ludvik Repolusk
 • predstavnik upravljalcev cest in javnih površin, Modest Motaln
 • predstavnik upravljalcev cest in javnih površin, Primož Babšek
 • predstavnica vzgojno izobraževalnih organizacij, Sonja Arbeiter
 • predstavnica vzgojno izobraževalnih organizacij, Tatjana Pufič
 • predstavnik policijske postaje, Miroslav Knez
 • predstavnik ZŠAM, Jože Koren
 • predstavnik AMD, Beno Reis
 • predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa, Jernej Hren, dr.med.