Sklep o ustavitvi postopka priprave OPPN za območje Levarje

23.11.2018
Sklep
Klikni tukaj za prikaz prilog