Rezultati ponovnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju

04.03.2019 Oddelek za splošne in pravne zadeve