Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Celovito urejanje porečja Dravinje – Izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja

;