Javna razgrnitev - dopolnjen osnutek OPPN za širitev industrijske cone Impol

17.04.2019
17.04.2019
Javna naznanila in razgrnitve
24.05.2019 ob 13:00
Janja Mlaker
janja.mlaker@slov-bistrica.si
028432821