Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev načrta za individualno stanovanjsko gradnjo "Kugl"

22.05.2019