Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica

14.11.2019 Oddelek za splošne in pravne zadeve