Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl«

17.12.2019 Oddelek za splošne in pravne zadeve