Javno naročilo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Slovenska Bistrica«

24.06.2020 Oddelek za splošne in pravne zadeve
24.06.2020
Javna naročila
20.08.2020 ob 10:00
Simon Kotnik
simon.kotnik@slov-bistrica.si
028432827