Prodaja nepremičnega premoženja za več nepremičnin

01.07.2020 Oddelek za splošne in pravne zadeve
01.07.2020
Javne dražbe
17.08.2020 ob 23:59
Polona Rebernak Lipoglav
polona.lipoglav@slov-bistrica.si
028432839