Javna predstavitev osnutka delnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni

09.10.2020