Potrjena stališča do pripomb - spremembe in dopolnitve OPPN Grobelnik

3. 6. 2021