SKLIC 2. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica

3. 12. 2014