OBVESTILO o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ...

13. 1. 2015