Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 55/7 k.o. 728 - Bojtina

16. 6. 2015