JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosn

18. 2. 2015