Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov