Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 297 k.o. 753 - Slovenska Bistrica

8. 7. 2014