NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 522/5 k.o. 755 – Spodnja Ložnica

18. 7. 2013