POTRDITEV stališč do pripomb in predlogov

19. 6. 2012