NAVODILO o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve v Državni zbor RS

24. 10. 2011