NAMERA o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1134/10 k.o. Slovenska Bistrica

18. 8. 2011