VABILO na slovesnost ob odprtju novih šolskih prostorov, dvooddelčnega vrtca in prostorov za knjižnično dejavnost

30. 9. 2010