JAVNI RAZPIS za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb

1. 6. 2010