JAVNI RAZPIS za ugotovitev upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Slovenska Bistrica

25. 2. 2010