Zahteva za podaljšanje roka za dopolnitev vloge (Priloga 16B)

Organizacijska enota

Opis postopka