Krajevna skupnost Dr. Jagodič

041704674
Gradišče 8, 2310 Slovenska Bistrica
Člani (mandat 2022 - 2026)
 • Predsednik, Srečko Juhart
 • Podpredsednik, Matic Šerbelj
 • Leopold Cvahte
 • Niko Turk
 • Peter Germ
 • Daniel Lenošek
 • Dejan Fajs
Člani (mandat 2018 - 2022)
 • predsednik, Srečko Juhart
 • Niko Turk
 • Miloš Stegne
 • Leopold Cvahte
 • Matic Šerbelj
 • Viktor Leskovar
 • Marija Križanič