Krajevna skupnost Spodnja Polskava

02 803 65 33
info@ks-spodnja-polskava.si
Povezava
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Marko Teskač
  • podpredsednik Miran Gajšt
  • Nejc Žagar
  • Franc Teran
  • Sonja Ekart
  • Petra Sever
  • Blanka Remškar