Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Krajevna skupnosti Tinje

Kontaktni podatki
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Maksimiljan Tramšek
  • Marjan Smogavec
  • Jožef Brdnik
  • Brigita Koren
  • Alojz Capl
  • Andrej Juhart
  • Marko Gracej
Lokacija
Veliko Tinje 33, 2316 Zgornja Ložnica
Pot do lokacije