Predvideno odprtje zbirnih centrov za odpadke

8. 4. 2020