Javna predstavitev osnutka delnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni

9. 10. 2020