Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

30.05.2019
30.05.2019
Javni razpisi in javni natečaji
19.06.2019 ob 23:59
19.06.2019
Mira Zorič
mira.zoric@slov-bistrica.si
02 843 28 36