Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnine

26.07.2019
Splošno
26.07.2019
16.08.2019 do 00.00
Javni razpisi in javni natečaji
Sandra Justinek
028432814