Javna dražba za ustanovitev stavbne pravice in prodajo nepremičnine 1660/66 k.o.Slovenska Bistrica

30.07.2019
30.07.2019
Javne dražbe
19.08.2019 ob 23:59
mag. Janja Tkavc Smogavec
janja.smogavec@slov-bistrica.si
028432816