Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Javna dražba za ustanovitev stavbne pravice in prodajo nepremičnine 1660/73 k.o. Slovenska Bistrica

09.09.2019