Akt o določitvi obrazca in roka za podporo ljudski iniciativi

17. 11. 2020