Javna dražba

5. 9. 2022
05.09.2022
Javne dražbe
27.09.2022 do 00:00
478-283/2022
POLONA REBERNAK LIPOGLAV
polona.lipoglav@slov-bistrica.si
028432835