Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100328264 v Gaberniku, občina Slovenska Bistrica

15. 11. 2022