Odvajanje in čiščenje vode v porečju Dravinje - Zgornja Polskava

Infrastruktura
2014
Krajevna skupnost Zgornja Polskava
EU projekti, Ministrstvo za okolje in prostor
Zaključeno
Povezava
Zgornja Polskava , 2314 Zgornja Polskava
Priprava dokumentacija začetek leta 2014
konec leta 2023