Seznam kandidatov za župana, Občinski svet in svet Krajevne skupnosti

3. 11. 2022