Sklep o potrebnem številu podpisov skupine volivcev

6. 9. 2022